Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum 2

Log in
aktualizacja 8:41 AM UTC, Dec 3, 2022

Radość, gościnność i braterstwo: zamknięcie Capitolo Generalissimo

Bulla papieża Leona X Ite vos, z dnia 29 maja 1517 miała zażegnać spory i pogodzić różnice zaistniałe w życiu Braci Mniejszych, dotyczące autentyzmu przeżywania charyzmatu Założyciela. Tymczasem dekret ten stał się ostatecznie dokumentem dzielącym zakon na dwie gałęzie: Braci Mniejszych i Braci Mniejszych Konwentualnych, do których to po kolejnych stu latach dołączyła kolejna gałąź: Zakon Braci Mniejszych Kapucynów. Od tego czasu każda z trzech gałęzi męskich zakonu kroczyła własną drogą w swojej osobnej tradycji, coraz bardziej uwypuklając różnice dzielące gałęzie zakonu, a jedynie od czasu do czasu okazując sobie w pewnych okolicznościach wzajemne wsparcie i współpracę. Oczywiście dochodziło także do sporadycznych konfliktów pomiędzy nimi.

W ostatnich latach duchowi synowie Franciszka z Asyżu, zwłaszcza bracia z Umbrii we Włoszech, gdzie narodził się charyzmat, będący również w sposób szczególnie obserwowani przez wszystkich braci z całego świata, rozpoczęli, przy życzliwym wsparciu Ministrów Generalnych, swego rodzaju drogę pojednania, w celu osiągnięcia świadectwa komunii i jedności, która staje się coraz bardziej oczywista, przynajmniej w stosunku do owego podziału, który miał miejsce pięć wieków temu.

W okresie ostatnich czterech lat Ministrowie Generalni w czasie spotkania w dniu 11 lipca 2016 roku, ofiarowali sobie wzajemnie odpust z Porcjunkuli. Była to data znacząca w procesie wspólnej wędrówki w ciągu tego roku. Dawniej dzień ten był momentem podziału, dlatego też zrodziła się myśl, aby zebrać na wspólnej kapitule, którą nazwano „generalissimus”, celebrowanej w tym znaczącym dniu 29 maja.

Również w Foligno, reprezentanci braci z jednej rodziny franciszkańskiej, spotkali się na cztery dni, by dać wyraz jedności pomiędzy gałęziami franciszkańskimi w Umbrii. Kończąc to spotkanie w dniu 2 lipca, wraz z ministrami generalnymi w Asyżu, w duchu swego rodzaju zadośćuczynienia, bracia dziękowali Bogu oddając Mu chwałę i wyrażając wdzięczność za dzieła, których On dokonuje w naszym życiu. Uczynili to jednak razem, niczym bracia kapitulni, jako jedna grupa, choć złożona z reprezentantów pochodzących z różnych klasztorów.

Pierwszy z tych momentów miał miejsce podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Sacro Convento i rozpoczął się od trzech świadectw. Jako pierwszy zabrał głos brat Mauro Botti OFM, który już z samego początku nazwał „piękną, ścieżkę wspólnego kroczenia i wzajemnego zrozumienia, która już doprowadziła do pojednania celebrowanego wobec Boga”. Brat Ivan Scicluna OFMCap odczytał to wydarzenie jako dzieło samego Ducha Świętego, odczuwając również w swym sercu pilną potrzebę podzielenia się pięknem tego doświadczenia ze swoją wspólnotą braci w Spello, zachęcając przy tym innych braci do uczynienia tego samego, by w ten sposób uczynić owocnym swego rodzaju łańcuch pozytywnych reakcji. Również brat Danilo Marinelli OFMConv wyraził wielką wdzięczność za wspólnie przeżyty czas, tak bogaty w łaskę, którego owoce – jak mówił – będziemy mogli zobaczyć w najbliższym czasie. Po tych trzech cennych wystąpieniach, brat Marcello Fadda TOR, zaproponował krótkie podsumowanie tego, co pojawiło się w ciągu czterech dni wspólnie przeżytej kapituły. Brat Marcello wypunktował niektóre z wielu konkretnych propozycji, które pojawiły się w tym czasie, wskazując, że one wszystkie zmierzają do podjęcia próby kroczenia razem, które oczywiście będą weryfikowane w nadchodzącej przyszłości.

Brat Mauro Jöhri OFMCap, poprzez swą obecność podczas całego czasu trwania kapituły, w imieniu pozostałych Ministrów Generalnych nieobecnych tego dnia z powodu innych wcześniej przyjętych zobowiązań, wyraził nie tylko zadowolenie ale i aprobatę dla inicjatywy realizowanej w Umbrii, w miejscu, na które spoglądają oczy wszystkich braci z całego świata. Ministrowie Generalni spotykają się razem już od dłuższego czasu, podejmując rozliczne, wspólne inicjatywy i również sam Papież Franciszek podczas swojej pierwszej wizyty w Asyżu zachęcał do działań w stronę jedności. Ksiądz Dario odpowiadając jednemu dziennikarzowi, wskazując na potrzebę ponownego odkrycia i ochrony naszego charyzmatu, która jest swego rodzaju wyzwaniem i pytaniem stawianym przez współczesny świat franciszkanom, powiedział: „W tych dniach zostały położone fundamenty, teraz trzeba budować dalej przy użyciu cementu – to jest modlitwy i rozwoju życia duchowego”. Mając nadzieję na realizację choćby jednego z wielu pomysłów, które zrodziły się w tych dniach, wspomniano o tak zwanej myśli franciszkańskiej (think tank francescana). Pozwalałaby ona bardziej poznać i dowartościować historię franciszkańską, promującą wzajemny szacunek dla swojej jak i odmiennej gałęzi zakonu. Brat Mauro zakończył swoje wystąpienie proponując, aby – jeśli to możliwe – spotkanie wspólne u „Pana Papieża” w dniu 29 listopada 2017 roku odbyło się w jak najliczniejszym gronie, aby otrzymać od niego błogosławieństwo i słowo na tę wspólnie podejmowaną drogę. Wstępne, nieoficjalne potwierdzenie tego spotkania, ustnie wyraził już Ojciec Święty podczas ostatniego spotkania z czterema Ministrami Generalnymi Zakonów Franciszkańskich. Obecnie trzeba jeszcze dopracować odpowiednie szczegóły i jego przebieg.

W pięknej Bazylice Dolnej św. Franciszka z Asyżu, bracia wspólnie celebrowali Eucharystię, której przewodniczył J.E. José Rodríguez Carballo OFM, sekretarz Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Wyraził m.in. swą „wielka radość z faktu bycia razem z ukochaną Rodziną Franciszkańską”.

Tekst oryginalny za: www.assisiofm.it

Photo: assisiofm.it

Ostatnio zmieniany: czwartek, 29 czerwiec 2017 10:02