Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum 2

Log in
aktualizacja 8:13 PM UTC, Feb 7, 2023

Prokura generalna

Prokuratura współpracuje w imieniu Zakonu z watykańskim Sekretariatem Stanu i wszystkimi dykasteriami Kurii Rzymskiej, z wyłączeniem Kongregacji ds. Kanonizacyjnych, o ile leży to w zakresie kompetencji Postulatora Generalnego. Zasadniczo większość spraw dotyczy Sekretariatu Stanu, Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz Kongregacji Kościołów Wschodnich. Nie brakuje również kontaktu z Kongregacjami Nauki Wiary, ds. Biskupów, Biurem ds. Ewangelizacji Narodów i Edukacji Katolickiej. Innymi sprawami zajmuje się Penitencjaria Apostolska, Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej i Wikariat Rzymski.

Prokurator głównie zajmuje się aspektem prawnym spraw Zakonu w odniesieniu do Stolicy Apostolskiej. Sprawy te dotyczą przede wszystkim: dyspens od ślubów zakonnych; odejść z Zakonu; licencji i zwolnień zgodnie z prawem powszechnym lub zgodnie z naszymi Konstytucjami, dotyczącymi spraw, które wykraczają poza kompetencje Ministra Generalnego; zezwoleń finansowych, licencji i rozliczeń; potwierdzeń powołania przedstawiciela prawnego i asystenta kościelnego; środków odwoławczych i odwołań (w CIVC-SVA); zwolnień z obowiązku celibatu; zatwierdzania tekstów liturgicznych (na CCD-DS); wyżej wymienionych kwestii, które leżą w kompetencji Kongregacji Kościołów Wschodnich; szczególnych przypadków dotyczących spraw w Kongregacji Nauki Wiary; apelacji do Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej; kwestii paszportowych, wiz i pozwoleń; specjalnych pozwoleń (w Sekretariacie Stanu); równoważności kwalifikacji tytułów naukowych (w Kongregacji Edukacji Katolickiej); specjalnych pozwoleń związanych z forum wewnętrznym; odpustów (w zakresie działania Penitencjarii Apostolskiej); uzyskiwania pozwoleń do sprawowania święceń kapłańskich w Rzymie (w Wikariacie Rzymskim); poszczególnych konsultacji w różnych kongregacjach.

Konsultacje i opinie są również przeprowadzane z naszymi kuriami prowincjalnymi lub innymi instytutami, zarówno męskimi, jak i żeńskimi, oraz z kuriami diecezjalnymi.

Członkowie Prokuratury generalnej są również członkami Technicznego Biura Zakonu Prawnego, które jest odpowiedzialne za zapewnienie adekwatnych informacji prawnych i pomocy Ministrowi Generalnemu i jego Radzie.

Skład

Prokurator generalny: br. Albert D'Souza (Prowincja Maharashtra, Indie)

Zastępca prokuratora generalnego: br. Alfredo Rava OFMCap (Prowincja Emilia-Romagna, Włochy)

 

  • Albert DSouza

    Albert D'Souza

  • Alfredo Rava

    Alfredo Rava

Ostatnio zmieniany: środa, 26 maj 2021 22:28