Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum

Log in
aktualizacja 2:11 PM CEST, Apr 4, 2020

Biblioteka Centralna

Biblioteka Centralna Zakonu Kapucynów zajmuje się gromadzeniem materiałów drukowanych, w szczególności tych Zakonnych oraz dotyczących Zakonu. Powstała w drugiej połowie XIX w. i z czasem została ubogacona poprzez włączenie Bibliotek Kolegium św. Fidelisa (1911), Muzeum Franciszkańskiego (1912) i Instytutu Historycznego Zakonu (1940).

Dziedzictwo książek i dokumentów, w sumie ponad 120.000 pozycji w katalogu, jest reprezentowane przez dzieła autorów kapucyńskich, materiały dotyczące historii, charyzmatu i apostolatu Zakonu, wydawnictwa organizmów i instytucji wewnętrznych Zakonu, publikacje o charakterze franciszkańskim i odnoszące się do franciszkanizmu, historię średniowieczną i współczesną, nauki biblijne, szereg bibliografii. Ponadto Biblioteka gromadzi czasopisma kapucyńskie i główne periodyki naukowe odnoszące sią do dyscyplin kościelnych, w sumie około 2 200 tytułów, w tym 600 aktualnych.

Biblioteka specjalizuje się we franciszkaniźmie i w dziedzinach pokrewnych, jak na przykład historia średniowieczna i współczesna, życie i apostolat Zakonu Kapucynów, duchowość.

Więcej informacji - www.ibisweb.it/bcc/

Kontakt:

Biblioteca Centrale dei Cappuccini
Collegio Internazionale San Lorenzo da Brindisi
Direttore - dott.essa Patrizia Morelli
C.P. 18382
G.R.A. Km. 65.050
00163 Roma  
Italia
tel.   +39 06 660 521
fax   +39 06 660 525 32
http://www.ibisweb.it/bcc/

 

Ostatnio zmieniany: poniedziałek, 05 sierpień 2019 13:56