Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum PL

Log in
aktualizacja 5:42 PM UTC, Dec 6, 2023

Międzynarodowa Solidarność Ekonomiczna

Biuro Międzynarodowej Solidarności Ekonomicznej Kurii Generalnej istnieje jako narzędzie do łączenia zasobów wszystkich Prowincji i Kustodii Kapucyńskich na całym świecie w celu wspierania wzrostu i implantacji Zakonu Kapucynów w nowych częściach świata, szczególnie w tych miejscach, w których ani Prowincja macierzysta ani lokalne zasoby ekonomiczne nie byłyby w stanie zapewnić wystarczającego wsparcia ekonomicznego dla nowego i rosnącego okręgu. Aby umożliwić to wsparcie, wszystkie prowincje i kustodie są wzywane każdego roku do wniesienia wkładu do Funduszy Solidarności, w celu zapewnienia niezbędnych środków na dotacje misyjne, formację początkową, projekty podstawowej infrastruktury Zakonu w nowym okręgu, oraz dla wsparcia na rzecz Mniszek Klarysek Kapucynek.

Rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie jest traktowane w sposób odpowiedzialny, zgonie z przyjętymi procedurami. Komisja Solidarności, złożona z siedmiu braci z całego świata, spotyka się w różnych momentach roku, raz w Rzymie, gdzie osobiście biorą udział wszyscy członkowie, a innym zaś razem za pośrednictwem wideokonferencji. Jako owoc swoich prac Komisja Solidarności przedstawia Ministrowi Generalnemu i Radzie zalecenia oraz opinie dotyczące wniosków o dofinansowanie, projektów i stypendiów mszalnych.

Wnioski o stypendia mszalne przyjmowane są każdego roku do ostatniego dnia lutego. Następnie Komisja Solidarności spotyka się na wideokonferencji, aby omówić sposób podziału intencji mszalnych, uwzględniając między innymi, sytuację ekonomiczną każdego okręgu, liczbę kapłanów w okręgu oraz liczby intencji Mszy, które okrąg odprawiał dotychczasowo. Zalecenia Komisji Solidarności są następnie przekazywane do zatwierdzenia Ministrowi Generalnemu i Radzie. Dystrybucja intencji następuje wówczas w dalszej części roku.

Wnioski o dofinansowanie misji i formacji początkowej są przyjmowane do 31 lipca za pośrednictwem formularza online. Wnioski o projekty są jednak składane w dwóch etapach. Pierwszy polega na przedłożeniu koncepcji projektu do końca maja za pośrednictwem formularza online. Wszystkie otrzymane koncepcje projektu są następnie analizowane przez Komisję Solidarności podczas wideokonferencji w czerwcu, po czym ich uwagi i wszelkie konkretne pytania, które się pojawiają, są przekazywane stosownym Okręgom i przekazywane Radzie Generalnej. Okręgi mają czas do 31 sierpnia na wypełnienie wniosku projektowego i przesłanie wszystkich materiałów drogą elektroniczną.

Komisja Solidarności następnie otrzymuje wszystkie materiały aplikacyjne w formie elektronicznej, aby rozpocząć ich studiowanie w ramach przygotowań do październikowego spotkania w Rzymie. Na tym spotkaniu członkowie Komisji Solidarności wspólnie pracują nad wydaniem opinii dotyczących każdego wniosku dla Ministra Generalnego i Rady. Ostateczna decyzja jest następnie podejmowana na listopadowym posiedzeniu Rady Generalnej, a na te wnioski, które są zatwierdzone, fundusze są przekazywane w ciągu następnego roku.

Raport odnośnie wniosków i podjętych decyzji jest sporządzany każdego roku i dystrybuowany do wszystkich okręgów Zakonu. Ponadto, o określonych porach roku, członkowie Komisji Solidarności odwiedzają miejsca realizacji projektów, aby ocenić ich poziom zaawansowania i aby móc przekazać dalsze uwagi i spostrzeżenia innym członkom Komisji, Radzie Generalnej oraz zainteresowanym, wizytowanym braciom w okręgach. To dzięki tym działaniom Biuro i Komisja Solidarności Ekonomicznej współpracują z Ministrem Generalnym i Radą oraz naszymi nowymi, rozrastającymi się okręgami przyczyniając się do trwałego wzrostu Zakonu na całym świecie.

Sekretarz Solidarności Ekonomicznej: br. Justino Sanchez Durán (Custodia Messico - Texas)

Collaboratore: fr. Fergnan da Conceição da Silva (Provincia di Maranhão-Pará-Amapá, Brasile)

Promotor Solidarności: br. Aklilu Petros (Kustodia Generalna Etiopii)

 • Justino Sanchez Duran

  Justino Sanchez Durán

  Mexico
 • Fernan

  Fergnan da Conceição da Silva

  Brasile
 • Aklilu Petros

  Aklilu Petros

  Etiopia
Ostatnio zmieniany: czwartek, 11 maj 2023 09:53