Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum 2

Log in
aktualizacja 8:41 AM UTC, Dec 3, 2022

Madryt, stolica franciszkanizmu

Wyróżniony Madryt, stolica franciszkanizmu

Siódmy Kongres Wyższej Szkoły Studiów Franciszkańskich, który miał miejsce w El Pardo (Madryt, Hiszpania) w dniach 22–24 maja, zebrał wielu braci i sióstr z różnych rodzin franciszkańskich oraz świeckich członków tejże rodziny. W kongresie uczestniczyli również br. Marco Tasca, Minister Generalny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, br. Michael Perry, Minister Generalny Braci Mniejszych, br. Mauro Jöhri, Minister Generalny Braci Mniejszych Kapucynów i br. Tibor Kauser, Minister Generalny Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Obecne były także inne przełożone wyższe rodzin zakonnych Trzeciego Zakonu Regularnego.

Kongres rozpoczął się upamiętnieniem pięćsetnej rocznicy podpisania bulli Ite vos przez papieża Leona X w 1517 roku, nazywanej bullą zjednoczenia, która zebrała w jedno wszystkie grupy reformatorskie franciszkanów. Z drugiej zaś strony stała się ona również bullą, która definitywnie podzieliła zakon Braci Mniejszych.

Temat Kongresu brzmiał: „Zjednoczeni dla wspólnoty braterskiej”. Wychodząc od różnych punktów widzenia, podjęto w trakcie kongresu zagadnienia dotyczące duchowych więzi, które ukształtowały się pomiędzy braćmi mniejszymi. Brat Marco Tasca OFMConv ukazał wspólnotę franciszkańską jako wspólny skarbiec, wychodząc, jego zdaniem, od pasji, pragnienia odnowienia więzi chrzcielnych. Brat Michael Perry OFM przedstawił tematykę kościelnej komunii jako kolebki braterstwa, uwypuklając pozycję mniejszości w Kościele, z tymi, którzy cierpią najbardziej z powodu braku poczucia godności i pokoju. Brat Mauro Jöhri OFMCap natomiast mówił o apostolstwie wspólnoty, która nie ma nic innego do powiedzenia współczesnemu człowiekowi jak to, że braterstwo ludzkie i kulturalne jest możliwe.

Te trzy perspektywy połączyły się wobec kontrastu wystąpienia trzech świeckich myślicieli, filozofów, którzy przyczynili się do lepszego usytuowania wspomnianych refleksji w obecnym kontekście społecznym. Francesco Torralba zaproponował wspólnotę społeczną jako ideał dla życia miejskiego. Sebastiàn Mora skonkretyzował tę wizję w swoim wykładzie dotyczącym Kościoła ubogich, Kościoła maluczkich, podkreślając związek między braterstwem i ubóstwem społecznym. W końcu Luis Maria Cifuentes zaproponował temat wspólnoty braterskiej i laicyzmu w międzykulturowym świecie, rzucając światło na koncepcje społeczne i polityczne, które mogą prowadzić do bardziej cywilizowanego i braterskiego współistnienia obywateli.

Refleksje te zostały uzupełnione panelem dyskusyjnym przy okrągłym stole zatytułowanym Braterstwo w drodze (Cammini di fraternità), w którym Juan Carlos Moya i Joaquin Agesta wskazali na pewne konkretne możliwości wzrostu w temacie braterstwa dzisiaj. Mary Melone i Luca Bianchi przedstawili na kongresie inicjatywę, której realizacja jest w toku, mianowicie wspólnego Uniwersytetu Franciszkańskiego w Rzymie.

Kongres miał moment swego rodzaju odprężenia podczas wystąpienia Rafad’a Alvarez’a pod tytułem „Czarownik (El Brujo)”, znanego monologisty hiszpańskiego, który przedstawił kilka scen z jego dzieła „Franciszek, boski błazen”.

Biorąc pod uwagę intensywność kongresu i trafność spostrzeżeń jego uczestników, możemy powiedzieć, że doświadczenie tych dni w Madrycie było wydarzeniem historycznym dla franciszkanizmu na półwyspie iberyjskim. Pozostaje ono pamiątką i będzie służyć jako pomoc i wyzwanie, aby rodzina franciszkańska kroczyła z entuzjazmem na jednym szlaku w kierunku braterskiej i społecznej jedności.

Ku chwale Chrystusa, Franciszka i Klary

Ostatnio zmieniany: środa, 21 czerwiec 2017 08:15