Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum 2

Log in
aktualizacja 9:24 PM UTC, Feb 2, 2023

W sercu naszych struktur - formacja

W sercu naszych struktur - formacja

Chciałbym z wami porozmawiać o trzech ważnych wyzwaniach dotyczących formacji i o tym, jak je realizować w różnych okręgach.W Kurii Generalnej pracujemy w zespole zwanym Komisją Trwania i Wierności, która ma na celu zidentyfikowanie powodów, dla których bracia opuszczają Zakon.Jeszcze przed zakończeniem tej pracy uważamy, że mamy intuicję, co należy zrobić, aby zapobiec odchodzeniu tak wielu braci: wydaje się, że w każdym okręgu trzeba pilnie wzmocnić przestrzenie formacyjne, poprzez stworzenie środowisk naprawdę silnych, zdrowych i zdolnych do przekazywania naszego charyzmatu.

Przegląd i wzmocnienie struktur formacyjnych

Struktury formacyjne, które tworzą bracia formowani razem z formatorami, muszą być wzmocnione, zwłaszcza w zakresie walorów wychowawczych formatorów, aby mogli oni skutecznie towarzyszyć szczególnie w dwóch sferach, które są najbardziej naglące w naszych czasach: pierwsza, to sfera charyzmatyczna. Jesteśmy bowiem nie tylko zakonnikami, ale jesteśmy zakonnikami kapucynami i dlatego, aby przekazywać te wartości, musimy bardzo dobrze znać naszą duchowość franciszkańską. Druga,  to sfera ludzka, zwłaszcza w obszarze afektywności i psychoseksualności, ponieważ są to wymiary, które musimy głęboko przemyśleć; musimy się zastanowić, co robić, aby jako zakonnicy wzrastać w wolności, zdolni do miłości w sposób o wiele bardziej powszechny i bezinteresowny.

W tym znaczeniu, podstawowym zadaniem w formacji musi być w każdym okręgu ocena, jakimi możliwościami formacyjnymi dysponujemy i jak je stosują bracia, którzy są wezwani do przekazywania naszych wartości charyzmatycznych i do towarzyszenia młodym ludziom w dążeniu do pełnej dojrzałości afektywnej i psychoseksualnej.

Dwumian: struktury - bracia

Zakon musi podjąć refleksję, aby znaleźć równowagę pomiędzy naszymi strukturami, a braćmi, którzy w nich żyją.Stwierdzenie "poświęcamy braci, aby utrzymać struktury" jest w ukryty sposób obecne w naszym życiu, dlatego Sekretariat Formacji stara się rozwijać "teologię darów". W procesie towarzyszenia formatorzy powinni pomagać braciom w odkrywaniu darów, które Bóg złożył w ich sercach. W rzeczywistości bowiem, bracia, którzy pukają do drzwi naszych klasztorów, nie tylko znajdą się  w strukturach, ale powinni także mieć przestrzeń, w której będą mogli, poprzez braterstwo i posługę duszpasterską dawać siebie i ofiarować zdolności, które otrzymali. Dary te często skłaniają się ku służbie kapłańskiej, ale także ku innej służbie, która ma wiele kategorii, jak sztuka, medycyna, misje, praca na roli, pomoc ubogim itp. Dlatego chcemy, aby okręgi mogły zapewnić przestrzeń i dostosować się do różnych darów braci, które zaowocują, te zaś owoce mogą być przekazane Kościołowi i światu.Jedno z niewielu wymagań, jakie św. Franciszek stawia naszej rodzinie, jest to, abyśmy nie przywłaszczali sobie darów. Do nas należy raczej radosne obdarowywanie innych, naszej wspólnoty, prowincji, Kościoła i świata.Dary Boże należy szanować tak, jakbyśmy stąpali po świętej ziemi, są to dary, które sam Bóg dał każdemu z braci i nie wolno nam ich używać bezużytecznie, jałowo, jako ofiary dla ratowania struktur, które czasami nie są właściwe lub konieczne.

Formacja do kapucyńskiej posługi duszpasterskiej

Papież Franciszek w ciągu dziesięciu lat nauczania, poprzez swoje dwie encykliki Laudato sii i Fratelli tutti, wskazuje całemu Kościołowi, a nam konkretnie jako franciszkanom, jakie powinny być nasze priorytety duszpasterskie. Wiemy, że wszystko, co robimy dla ludzi, jest bardzo dobre, ale w ramach naszych priorytetów powinniśmy mieć większą wrażliwość na wszystko, co ma związek z ubogimi, z troską o ochronę Ziemi, ze współpracą dla pokoju i budowaniem go w naszych krajach, promując procesy i instytucje sprawiedliwości. To wszystko ma się odbywać w naszym specyficznym stylu: pracując razem, jako bracia, a nie indywidualnie, starając się nie popaść w pokusę narcyzmu duszpasterskiego. Podejmijmy wszyscy wysiłek, czytajmy Ewangelię, a wraz z Ewangelią odczytujmy rzeczywistość, abyśmy, pobudzeni naszymi charyzmatycznymi wartościami, mogli odpowiedzieć na stawiane nam wyzwania,.

Priorytetem w naszych okręgach mogłoby być właśnie to: rozważanie kwestii duszpasterskich w tym stylu i razem z nimi tworzenie zdrowych, bogatych i silnych przestrzeni formacyjnych, aby nasz charyzmat mógł naprawdę zakorzenić się tam, gdzie żyjemy.

Ostatnio zmieniany: czwartek, 20 październik 2022 09:51