Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum

Log in
aktualizacja 4:07 PM UTC, Sep 26, 2022

CECOC w Dubrovniku

W dniach od 30 maja do 3 czerwca 2016 r. w klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Dubrovniku (Chorwacja) miało miejsce spotkanie Konferencji Kapucynów Europy Środkowo-Wschodniej (CECOC). Opatrznościowo w tym szczególnym czasie Nadzwyczajnego Jubileuszu Roku Miłosierdzia bracia spotkali się w pobliżu miejsca narodzin św. Leopold Mandić (1866-1942) – znanego kapucyńskiego spowiednika, który przez papieża Franciszka został ogłoszony współpatronem tegoż Roku.

Podczas spotkania przełożeni różnych jednostek Zakonu leżących w tej części Europy mieli okazję podzielić się doświadczeniami życia braterskiego oraz dziełami realizowanymi w podległych im wspólnotach. Rozmawiali o radościach ale również o trudnościach, o cierpieniach i nadziejach. W spotkaniu wzięli udział wszyscy przełożeni wyżsi następujących okręgów Zakonu: Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Polski, Rumuni, Czech, Słowenii, Słowacji, Szwecji, Ukrainy i Węgier. Jak zawsze, w obradach uczestniczył także Wikariusz Generalny Zakonu br. Štefan Kožuh. Ze specjalnym wystąpieniem został zaproszony na to spotkanie również Ekonom Generalny – br. Alejandro Núnez.

Konferencja podejmowała różne zagadnienia. Bracia rozmawiali m.in. o ważnym dla przyszłości Zakonu „Projekcie Europa”, o wydaniu nowych Konstytucji, czy też o zbliżającym się spotkaniu postnowicjuszy w Pradze. Ponadto przedstawiono owoce obrad ostatniej VIII Rady Plenarnej Zakonu poświęconej łasce pracy i zastanawiano się nad tym, w jaki sposób przełożyć te owoce na konkretne życie braci kapucynów. Nie zabrakło też rozmowy na temat zbliżającego się 800-lecia odpustu w Asyżu.

Miłym akcentem w czasie spotkania CECOC były odwiedziny miejscowego biskupa ordynariusza diecezji Dubrovnik, bpa. Mate Uzinić

Zazwyczaj spotkania CECOC odbywają się dwa razy do roku. Tak więc zaplanowane zostały już kolejne obrady. Tym razem będą one miały miejsce w Skomielnej Czarnej w Polsce w dniach od 9 do 13 października 2016 r.

br. Paweł Teperski OFMCap, sekretarz CECOC

CECOC w Dubrovniku - galeria zdjęć na Google Plus

Ostatnio zmieniany: piątek, 24 czerwiec 2016 01:24