Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum 2

Log in
aktualizacja 9:33 AM UTC, Dec 5, 2022

Drugie spotkanie rodziny kapucyńskiej: 3 lipca

Wyróżniony Drugie spotkanie rodziny kapucyńskiej: 3 lipca

Nasza kapucyńska rodzina składa się nie tylko z braci kapucynów, rozsianych w ponad stu krajach, lecz także z sióstr kapucynek klauzurowych, licznych instytutów życia konsekrowanego agregowanych do naszego zakonu, oraz stowarzyszeń i grup, które uczestniczą w naszym duchowym dziedzictwie.

Każdego roku w dniu 3 lipca, w rocznicę zatwierdzenia reformy kapucyńskiej bullą Religionis Zelus przez papieża Klemensa V, mamy okazję odnowić nasze poczucie bycia rodziną.

3 lipca tego roku, który wypada we wtorek, coroczne spotkanie zaprasza nas do DZIĘKCZYNIENIA, PODZIELENIA SIĘ oraz PLANOWANIA jako kapucyńska rodzina. Jest to okazja do dziękczynienia za wielki dar charyzmatu kapucyńskiego, który w ciągu tych niemal pięciu wieków zaowocował w Kościele wieloma ruchami i posługami. Chodzi o możliwość spotkania i odwiedzenia się oraz wzajemnego zachęcenia do podtrzymywania żywych braterskich więzów, doceniając się nawzajem jako członkowie jednej rodziny. Jest to moment uprzywilejowany, aby opowiedzieć sobie o tym, co robimy, oraz porozmawiać na temat inicjatyw i projektów dotyczących naszej współpracy.

Przełożeni Generalni kongregacji obecnych w Rzymie będą uczestniczyć w spotkaniu w domu Sióstr Kapucynek Serca Jezusowego, które w tych dniach przeżywać będą swoją Kapitułę Generalną. Z tej okazji, po momencie wzajemnego dzielenia się, wraz z Ministrem Generalnym będziemy celebrować Eucharystię oraz razem spożywać obiad.  W tym roku chcemy zwrócić szczególną uwagę na temat formacji: na wyzwania oraz pokusy, jakie przeżywamy na tym polu.

Także na poziomie prowincjalnym i lokalnym jesteśmy wszyscy zaproszeni do aktywnego przeżywania tego szczególnego dnia w komunii z pobliskimi klasztorami klauzurowymi, jak również z braćmi i siostrami z agregowanych do nas instytutów. W ten sposób każdy z nas będzie miał okazję uczynić krok, wyciągnąć rękę i pogłębić ducha rodzinnego, który pozwala nam wzrastać w przywiązaniu do naszej tożsamości i który odnawia nasz entuzjazm w przeżywaniu naszego charyzmatu w służbie ludu Bożego.

br. Leonardo Ariel González
Delegat Ministra Generalnego
dla sióstr Kapucynek Drugiego Zakonu
oraz dla instytutów agregowanych do Zakonu

 

Familia cap 2018

Ostatnio zmieniany: czwartek, 10 maj 2018 10:10
Więcej w tej kategorii: « XIII spotkanie ALAC Spotkanie CCMSI »