Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum 2

Log in
aktualizacja 9:33 AM UTC, Dec 5, 2022

XIII spotkanie ALAC

„Formacja i misja w dobie nowej kultury” – pod tym hasłem w dniach od 27 stycznia do 3 lutego 2018 odbywało się w Limie (Peru) spotkanie braci ministrów prowincjalnych, kustoszy i delegatów w ramach XIII konferencji ALAC (ALAC – Zgromadzenie Kapucynów Ameryki Łacińskiej).

Słuchanie, wzajemne dzielenie się i próby znalezienia właściwych odpowiedzi na problemy i wyzwania, które stają przed naszą obecnością w Ameryce Łacińskiej i na Półwyspie Iberyjskim, były głównymi elementami spotkania, w którym wzięli udział wszyscy radni generalni. Minister generalny nie mógł być obecny ze względu na rekonwalescencję po operacji chirurgicznej. Po powitaniu wszystkich uczestników przez br. Štefana Kožuha, wikariusza generalnego, br. Hugo Mejía przedstawił statystyki Zakonu, podkreślając różnice ostatnich lat i ich wpływ na programy ewangelizacji i formacji. Br. Sergio Dal Moro przedstawił refleksję na temat braku wierności w powołaniu, ukazując tym samym jeden z najbardziej bolesnych i trudnych aspektów życia zakonnego. Wystąpienie br. Sergio koncentrowało się wokół tych trzech punktów: 1. Zjawisko porzucenia. 2. Próba analizy. 3. Jak postępować (dynamika - zobacz, osądź i działaj).

Z bardzo dobrym przyjęciem, spotkała się refleksja przedstawiona przez o. Gustavo Gutierreza OP. Ten sławny teolog z pokorą i głębią podzielił się swoim doświadczeniem dziewięćdziesięcioletniego, mądrego człowiek, który wiele lat życia spędził na poszukiwaniach teologicznych.

Br. David Beaumont, kustosz z Północnego Meksyku, podzielił się świadectwem misjonarza na obszarach wiejskich. W swoim wystąpieniu opowiedział o doświadczeniach przeżytych z ludźmi i przedstawiły osoby, które głęboko naznaczyły jego misyjną podróż.

Br. Hugo Mejía zaprezentował inicjatywę „Kapucyński Wolontariat Świeckich”, promowaną przez Zakon, która oferuje możliwość osobom bliskim naszemu Zakonowi i innym, spędzenie trochę czasu na posłudze wolontariatu na naszych misjach w Azji i Afryce.

Warta odnotowania jest próba ustanowienia międzynarodowej wspólnoty w Amazonii w służbie braci żyjących na obszarach wiejskich i zapomnianych. Ta, jak się wydaje dobra intuicja, wkrótce przekształci się w rzeczywistość.

Oprócz powyższych zagadnień i świadectw, które zostały omówione w trakcie spotkania uczestnicy zebrali się na konferencji w celu omówienia kwestii dotyczących ich jurysdykcji i przygotowania się do nadchodzącej Kapituły Generalnej.

Pół dnia poświęcono na zwiedzanie historycznego centrum Limy, gdzie można było podziwiać miejsca i budynki świadczące o działalności Kościoła i świętości św. Róży z Limy oraz św. Marcina de Porres.

Spotkanie odbyło się w atmosferze serdeczności i zainteresowania. Znakomita gościnność braci z prowincji Peru owocnie wspierała pracę zebranych.

Zdjęcia i filmy - br. Paulo Henrique OFMCap

Video

Foto

Ostatnio zmieniany: środa, 07 marzec 2018 08:24