Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum

Log in
aktualizacja 4:07 PM UTC, Sep 26, 2022
Benedict Ayodi

Benedict Ayodi

Kapucyni na drogach Sprawiedliwości, Pokoju, Integralności Stworzenia

Św. Franciszek z Asyżu patrzył na Boże stworzenie jako na całość, ze wszystkimi jej elementami wzajemnie ze sobą powiązanymi, współzależnymi i wypełnionymi Bożym Duchem. Wzajemny szacunek, sprawiedliwość i pokój stanowią jego charakterystyczne rysy. Pieśń Stworzenia, skomponowana przez Franciszka tuż przed śmiercią, dla naśladowców Biedaczyny stanowi podstawę tej jego intuicji. Nieustająca świadomość miłości Boga do każdej istoty jest dla Franciszka motywem do tego, aby przeżywać tę rzeczywistość w każdym jej specyficznym aspekcie. Właśnie ta duchowość kieruje dzisiaj franciszkanów wszędzie tam, gdzie ludzie pragną się poświęcić przywróceniu sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia w naszym świecie.

W ostatnich latach zdaliśmy sobie sprawę z faktu, jak bardzo różne wymiary naszego charyzmatu nawzajem się spotykają i przenikają. Innymi słowy, są one wewnętrznie powiązane, współzależne i domagają się współistnienia jednego z drugim. Jeśli mówimy o naszej odpowiedzialności za ewangelizowanie, musimy włączyć do naszych rozważań nasze życie z Bogiem, nasze życie braterskie, formację, a także sprawiedliwość, pokój i ochronę stworzenia. Jeśli chcemy wzmocnić nasze zaangażowanie na polu SPIS, powinniśmy jednocześnie brać pod uwagę duchowość, działalność duszpasterską, formację początkową i permanentną oraz nasze braterskie zobowiązania.

Odkąd objąłem funkcję Dyrektora Urzędu SPIS, w lipcu 2013, działałem w ścisłej współpracy z Komisją SPIS w kierunku określenia i wprowadzenia w życie naszych celów i zadań na lata 2012-2018. W 2014 roku opracowaliśmy nasz strategiczny plan oparty na „3 I": informować, integrować, inspirować. Mając na względzie wspomniane cele, wykonaliśmy trzy najważniejsze zadania: (1) Spotkanie na rzecz pokoju w Pretorii (RPA), zorganizowane przez pokojową inicjatywę SPIS-Damietta; (2) sondaż na temat projektów socjalnych prowadzonych przez nasz Zakon; (3) łączność i współpraca z Franciscans International, z „Rzymską Szóstką", z Papieską Radą ds. SPIS i z CRS (Servizio Cattolico di Assistenza).

Pragnę podziękować członkom Komisji SPIS, naszemu Ministrowi Generalnemu, bratu Mauro Jöhri, i jego Radzie za wsparcie okazywane naszej pracy. Na załączonych stronicach będziecie się mogli zapoznać z naszą wizją, misją i z działalnością Generalnego Urzędu SPIS w latach 2013-2014.

Przeczytaj biuletyn Generalnego Urzędu Sprawiedliwości, Pokoju i Integralności Stworzenia (w języku angielskim): pdf color

gpic commissione 2015 1news

Subskrybuj to źródło RSS