Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum

Log in
aktualizacja 4:07 PM UTC, Sep 26, 2022
Benedict Ayodi

Benedict Ayodi

SPIS zakorzenia się w Azji i Oceanii

MANGHAWAY-TALISAY, Cebu, Filipiny – Spotkanie SPIS (Sprawiedliwość, Pokój, Integralność Stworzenia) roku 2015 w Azji-Oceanii-Papui to międzyfranciszkański kurs mający na celu formację franciszkańskich braci i sióstr pracujących w swych zgromadzeniach jako animatorzy SPIS. W kursie, który odbył się w dniach 26 lipca-7 sierpnia 2015 w St. Francis Seraph Retreat Center, Manghaway, Talisay, Cebu, na Filipinach, uczestniczyło aż 70 braci i sióstr ze zgromadzeń franciszkańskich i nie tylko. Uczestnicy pochodzili z krajów takich jak Japonia, Taiwan, Korea, Indonezja, Indie, Pakistan, Wietnam, Myanmar, Australia, Papua Nowa Gwinea i Filipiny. Animatorami byli członkowie urzędów SPIS kurii generalnych OFM i OFMCap, działacze indywidualni oraz członkowie Franciscans International. Przewodniczyli im bracia Joe Rozansky OFM i Benedict Ayodi OFMCap.

W spotkaniu uczestniczyło też ośmiu braci kapucynów z regionu PACC: Modest Eligi Sangia, OFMCap (Papua Nowa Gwinea); Supralika (Hilarius) Kemit, OFMCap (Medan, Indonezja); Hotdin Crisantus (Yosafat Ivo) Sinaga, OFMCap (Medan, Indonezja); Robertus (Harold) Harianja, OFMCap (Medan, Indonezja); Taehyeong (Peter) Kim, OFMCap (Korea); Gwangjin (Andrew) Nam, OFMCap (Korea); Edgardo Dumaual, OFMCap (Filipiny); Joel de Jesus, OFMCap (Filipiny).

W czasie kursu br. Benedict Ayodi OFMCap, dyrektor biura SPIS w naszej Kurii Generalnej, dwa razy spotkał się ze swoimi współbraćmi, aby sformułować następujące postanowienia:

  1. skierować do przełożonych PACC propozycję mianowania koordynatora SPIS na forum Konferencji, którego zadaniem miałoby być animowanie komisji SPIS poszczególnych okręgów zakonnych. Miałby być także osobą utrzymującą kontakt pomiędzy PACC i biurem SPIS Kurii Generalnej;
  2. każdego roku formułować wspólny dla wszystkich komisji SPIS tego regionu temat tak, aby pracować nad nim jednocześnie i, w miarę możliwości, wspólnie;
  3. komisje SPIS konferencji PACC powinny spotykać się przynajmniej raz w roku, chociażby tylko na forum SKYPE;
  4. SPIS konferencji PACC powinno wypracować sposób i środki, aby skutecznie wprowadzać ducha SPIS do formacji początkowej w poszczególnych okręgach zakonnych;
  5. zachęca się wszystkie wspólnoty domowe okręgów PACC do odpowiedzenia na kwestionariusz SPIS Kurii Generalnej znajdujący się w sektorze SPIS strony Kurii tak, aby biuro mogło skompletować wiarygodną i pożyteczną bazę danych dla międzynarodowego forum współpracy SPIS.

Cały kurs okazał się bardzo owocny i wszystkim uczestnikom dostarczył motywów do bycia nie tylko działaczami, lecz także animatorami SPIS. Uczestnikom organizującym w swoich okręgach komisje SPIS oferował też idee i praktyczne sposoby rozpoczęcia tych procesów.

Mamy nadzieję, że po odbytym kursie będziemy mogli wrócić do swoich prowincji zakonnych wypełnieni entuzjazmem i energią zdolną do promowania duchowości SPIS i pracy w tej dziedzinie pośród naszych sióstr i braci. Niech Bóg będzie błogosławiony teraz i zawsze!

br. Benedict Ayodi

Przeczytaj całe sprawozdanie w języku angielskim lub włoskim

Subskrybuj to źródło RSS