Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum 2

Log in
aktualizacja 11:27 AM UTC, Mar 22, 2023

Spotkanie grupy - Roman VI

Spotkanie Komisji Międzyfranciszkańskiej GPIC – grupa Roman VI

5 marca 2022 r. w siedzibie Kurii Generalnej Braci Mniejszych Kapucynów w Rzymie spotkała się Komisja GPIC (Sprawiedliwość, Pokój i Integralność Stworzenia), znana jako grupa Roman VI. Uczestniczyli w niej br. Joel de Jesus OFMCap i obecny Prezes br. Joseph Blay OFMConv (członek odchodzący), br. Michael Lasky OFMConv (nowy członek), s. Sheila Kinsey OSF - IFC / TOR i Attilio Galimberti OFS na swoim ostatnim posiedzeniu Komisji.

Była to pierwsza okazja do spotkania twarzą w twarz od początku pandemii COVID 19 i dlatego była bardzo oczekiwana. Niestety, niektórzy członkowie nie mogli być obecni, ponieważ byli zaangażowani za granicą w związku z obowiązkami powierzonymi im przez ich Zakon / Zgromadzenie; a byli to: s. Nancy Celaschi OFS - IFC / TOR, br. Jaime Campos OFM i br. José Vicente Ruiz y Samit TOR.

Spotkanie miało jakby charakter przejściowy i upłynęło w atmosferze radości z tej przyczyny, że w końcu można było spotkać się osobiście. Dokonano zmian: starzy członkowie, którzy zakończyli swój mandat zostali zastąpieni przez nowych, którzy objęli nowe obowiązki.

Trwająca wojna na Ukrainie i analiza potrzeb braci i sióstr tych terytoriów oraz planowanie możliwych natychmiastowych i długoterminowych reakcji skoncentrowały pracę Komisji. Praca i rozmowy były bardzo ożywione, co pozwoliło zidentyfikować szereg możliwych obszarów działania, o których będziemy informować.

Spotkanie potwierdziło potrzebę zaangażowania się wszystkich członków rodziny franciszkańskiej we wspieranie pracy Komisji i wspieranie jej samej, ponieważ coraz bardziej istotne i fundamentalne jest wspólne działanie na rzecz optymalizacji energii i bycia świadkami w świecie, zwłaszcza tam, gdzie istnieje najwięcej cierpiących, dając świadectwo charyzmatu franciszkańskiego, zarówno modlitwą, jak i obecnością i konkretnym zaangażowaniem.

Ostatnio zmieniany: sobota, 12 marzec 2022 00:01
Więcej w tej kategorii: « Dzień skupienia w Kurii Generalnej