Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum 2

Log in
aktualizacja 4:47 PM UTC, May 29, 2023

Mianowanie biskupa w Kenii

Ojciec Święty przyjął rezygnację z opieki duszpasterskiej diecezji Garissa (Kenia) złożoną przez J.E. Mons. Joseph Alessandro OFMCap.

Ojciec Święty mianował biskupem tej samej diecezji br. George'a Muthakę OFMCap, obecnie wikariusza generalnego Garissy.

Curriculum vitae

JE George Muthaka OFMCap urodził się 28 grudnia 1974 r. w Ruiru, w powiecie Kiambu, w archidiecezji Nairobi (Kenia). Ukończył studia filozoficzne w Zambii w St. Bonaventure University College w Lusace (1996-99) oraz teologiczne w Tangaza University College of Nairobi (1999-2003). Śluby wieczyste złożył 31 sierpnia 2002 r. w Zakonie Braci Mniejszych Kapucynów, a święcenia kapłańskie przyjął 28 czerwca 2003 r.

W latach 2015-2017 uzyskał tytuł magistra zarządzania w strukturach Kościoła na Uniwersytecie Villanova (USA) oraz tytuł magistra psychologii na Uniwersytecie Bożego Miłosierdzia (USA).

Zajmował stanowiska: wikariusza parafii Msabaha w diecezji Malindi (2003-2007) i jednocześnie koordynatora Diecezjalnego Urzędu Sprawiedliwości i Pokoju oraz dyrektora Caritas; gwardian klasztoru św. Brygidy w Nairobi i dyrektor kompleksu duszpasterskiego o tej samej nazwie (2007-2009); Wiceminister prowincjalny przez dwie kolejne kadencje (2009-2015).

Od 2017 roku w diecezji Garissa jest wikariuszem generalnym, proboszczem katedry, diecezjalnym administratorem finansowym, dyrektorem Caritas i przewodniczącym Diecezjalnej Komisji ds. Ochrony Nieletnich.

press.vatican.va

Ostatnio zmieniany: piątek, 18 luty 2022 15:03