Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum

Log in
aktualizacja 10:22 PM UTC, Nov 29, 2021

Zarząd pełniący w pełni swoje funkcje

Rzym, 7 września. Dzisiaj rano czas wyborów podczas Kapituły generalnej dobiegł końca. Program przewidywał wybór wikariusza generalnego Zakonu. Konstytucje wskazują wikariusza jako "pierwszego współpracownika Ministra generalnego" i dlatego, pod jego nieobecność, musi to właśnie on zająć jego miejsce.

Kapitulni, którzy już teraz stali się ekspertami w procedurach wyborczych, dokonali wyboru nowego wikariusza generalnego już w drugiej turze, jest nim Br. José Ángela Torres Rivera, do tej pory kustosz kustodii Porto Rico. Oto niektóre dane biograficzne na jego temat. Nowy wikariusz generalny urodził się w 1972 roku w New Jersey (USA); śluby wieczyste złożył w 2000 roku, a w 2001 roku został wyświęcony na kapłana. W zakresie edukacji kulturalnej maturę złożył w szkole średniej o profilu chemicznym. Następnie uzyskał tytuł magistra teologii i licencjata prawa kanonicznego na Uniwersytecie Gregorianum w Rzymie. W Zakonie pełnił różne funkcje: posługę gwardiana w kilku miejscach, w tym w Kurii generalnej, prokuratora i ekonoma w swojej Kustodii, był ekonomem w naszym Domu w Jerozolimie i na koniec Kustoszem Kustodii Porto Rico. Płynnie posługuje się językiem hiszpańskim, angielskim i włoskim.

Wraz z wyborem wikariusza generalnego, Zakon posiada zarząd w pełnym zakresie swoich kompetencji, podkreślono to również przez uroczyste odczytanie dokumentu, który to uwiarygodnia.

W pozostałej części obrad, Kapituła rozpoczęła dyskusję nad innymi tematami, takimi jak: Statuty Kurii generalnej i Statuty Międzynarodowej Solidarności Ekonomicznej.

Wczoraj wieczorem, 6 września, kapitulni zgromadzili się w kaplicy przed uroczyście wystawionym Najświętszym Sakramentem, na chwilę adoracji.

Video:

Zdjęcia:

Ostatnio zmieniany: piątek, 07 wrzesień 2018 21:14