Banner OFMCap PL

Log in
aktualizacja 9:50 AM UTC, Jun 18, 2024

Nowa Rada Konferencji EACC

Konferencja Kapucynów Afryki Wschodniej (EACC) odbyła swoje zwyczajne spotkanie w dniach 28-29 lipca 2023 r. w Centrum Konferencyjnym św. Ojca Pio w Pretorii w Republice Południowej Afryki. Podczas pierwszego dnia spotkania wyżsi przełożeni wybrali nową Radę, w skład której weszli: br. Arnold Shirima (Kenia) - przewodniczący Konferencji, br. Joseph Mawedze (Zimbabwe) - wiceprzewodniczący oraz br. Donal Sweeney (RPA) - radny.

Oprócz wyborów, uczestnicy omówili przygotowania do spotkania panafrykańskiego (PANAF), które odbędzie się w Dar Es Salaam (Tanzania), najprawdopodobniej na początku 2024 r. Będzie ono poświęcone kilku ważnym tematom: jak sprostać wyzwaniom związanym z formacją początkową i ciągłą w ramach Konferencji; jak realizować współpracę między różnymi okręgami w ramach Konferencji; zajmie się także przygotowaniami do Kapituły Generalnej w 2024 r.

Spotkanie zakończyło się wymianą informacji między przełożonymi wyższymi na temat aktualnego stanu każdego okręgu, tak aby każdy z nich był w pełni świadomy rzeczywistej sytuacji całej Konferencji.

Ostatnio zmieniany: czwartek, 07 wrzesień 2023 07:51