Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum 2

Log in
aktualizacja 10:22 AM UTC, Sep 26, 2023

Wioska dla Ziemi

W ramach akcji „Wioska dla Ziemi”, bracia kapucyni z Prowincji Italii Centralnej poprzez swoje agendy Assisi Missio i Frate Indovino, wznieśli w Villa Borghese w Rzymie dużą konstrukcję, zwaną Namiotem Pokoju. W sobotę i niedzielę, 22-23 kwietnia 2023 roku, kilku naszych braci zaprezentowało swój projekt misyjny zatytułowany: „Rodzina franciszkańska i trauma wojny. Misja pokojowa dla Ukrainy”.

Inicjatywa ta zrodziła się z pragnienia współpracy niektórych rodzin franciszkańskich: OFMCap, OFMConv i Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Bracia z tych wspólnot przed rokiem zadali sobie pytanie, co mogliby jeszcze zrobić poza podstawową reakcją kryzysową wynikającą z wojny rosyjsko-ukraińskiej. Biura Sprawiedliwości, Pokoju i Integralności Stworzenia (JPIC) Kurii Generalnych Braci Mniejszych Kapucynów i Braci Mniejszych Konwentualnych we współpracy z Franciszkańskim Zakonem Świeckich z Ukrainy, postanowiły odpowiedzieć na to pytanie, prosząc Kapucyński Teatr Społeczny o nauczenie grupy Ukraińców metodologii Teatru Społecznego, który byłby w stanie pracować w sferze psychospołecznej w celu leczenia traumy wojennej.

Villagio 2

Brat Joel de Jesus OFMCap (odpowiedzialny za JPIC OFMCap), Brat Michael Lasky OFMConv (odpowiedzialny za JPIC OFMConv) i Brat Stefano Luca OFMCap (dyrektor międzynarodowy Kapucyńskiego Teatru Społecznego) poprowadzili spotkanie w Namiocie Pokoju, opowiadając o ponad stugodzinnym szkoleniu siedmiu młodych adeptów ukraińskich i prezentując film dokumentalny Franciscan Social Theatre Training. Reagowanie na ukraińską traumę wojennąw reżyserii Mattia Canovi. Film opowiada nie tylko o samej inicjatywie, ale także o jej owocach: o uruchomieniu, dzięki umiejętnościom nabytym podczas szkolenia przez uczestników, aż jedenastu warsztatów leczniczych (sześciu na Ukrainie i pięciu w Polsce), otwartych na dzieci i dorosłych, na niewidomych i niedowidzących, na dzieci autystyczne i przesiedleńców wewnętrznych.

Współpraca między rodzinami franciszkańskimi była znaczącym wyrazem wspólnego nam charyzmatu apostolskiego. Prowadzenie razem, w braterskiej wspólnocie międzyobediencjalnej, tego rodzaju misji pokojowej, nie tylko zapewniło nam generowanie konkretnych procesów odrodzenia w życiu tych, którzy cierpią, ale także rozbudziło pośród ciemności wojny, pragnienie wyboru konkretnych dróg wiary. W istocie, dzięki codziennemu świadectwu trzech zaangażowanych braci, uczestnicy szkolenia zbliżyli się do Chrystusa. To dowodzi, że prowadzenie w braterskiej wspólnocie działań na rzecz pokoju, jest także misją ewangelizacyjną.

A co teraz? Współpraca między agendami Kurii Generalnej Kapucynów i Konwentualnych trwa nadal, bo rozpoczyna się nowa misja, tym razem na rzecz udręczonej Syrii. Bądźcie na bieżąco!

 

Ostatnio zmieniany: wtorek, 16 maj 2023 14:49