Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum 2

Log in
aktualizacja 11:32 AM UTC, Mar 23, 2023

List Ministra Generalnego

Rozpoczynamy naszą wędrówkę od świętowania w 2023 roku osiemsetnej rocznicy urządzenia przez świętego Franciszka Żłóbka w Greccio i zatwierdzenia Reguły; w następnym roku, 2024, tematem będzie „Pieśń Słoneczna albo pochwała stworzeń”, Stygmatyzacja w roku 2025 i Pascha naszego Serafickiego Ojca w roku 2026. Naszym pragnieniem jest, oprócz przypomnienia tych wydarzeń, wspólne świętowanie Franciszka z Asyżu jako daru dla całej ludzkości oraz ponowne postawienie naszej duchowości w centrum życia. Dla tych motywów Minister generalny proponuje na każdy kolejny rok Jubileuszu list, który będzie towarzyszył tej drodze wraz z „przewodnikiem praktycznym”, by lepiej wykorzystać każdą rocznicę w formacji w naszych wspólnotach i w różnych posługach, które podejmujemy.

Let   Scheda1  Video ex