Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum PL

Log in
aktualizacja 3:40 PM UTC, Dec 4, 2023

Msa święta za zmarłych braci

Z wdzięcznym uczuciem i w modlitewnym duchu kilku braci z Kurii Generalnej udało się 2 listopada 2022 na cmentarz San Lorenzo al Verano, aby odprawić Mszę św. przy grobie kapucynów. Br. Michele Mottura, gwardian Kurii generalnej, celebrował Mszę św., a bracia wspólnie modlili się za zmarłych. W swojej inspirującej homilii br. Michele podzielił się następującymi refleksjami:

Dziś jest dzień wspominania tego, co minione, dzień wspomnienia tych, którzy przeszli przed nami, którzy również i nam towarzyszyli i ofiarowali nam swoje życie. Pamiętać - i zachować pamięć! Pamięć czyni ludzi silnymi, ponieważ dzięki niej czują się zakorzenieni w drodze, zakorzenieni w historii, zakorzenieni w jakimś dziele. Pamięć uświadamia nam, że nie jesteśmy sami, że jesteśmy wspólnotą, Kościołem: ludem, który ma historię, który ma swoją przeszłość, który ma życie; pamięć o tak wielu, którzy dzielili z nami drogę i są tutaj (Gwardian wskazał na groby wokół). Nie jest łatwo zachować pamięć...

Zachować pamięć: na sposób biblijny, to zawsze jest wplatanie, jak w tkaninę, dzieł Boga - Jego miłosierdzia - wrzucanych w nasze życie; nie jest to bowiem wspominanie rzeczy dokonanych przez pojedynczego człowieka, ale dzieł zdziałanych przez Boga w historii, w życiu człowieka: pamiętać o działaniu Boga w tych, którzy byli przed nami w Zakonie, w Kościele, w naszej rodzinie. Trwanie w pamięci o dziełach Bożych w naszym własnym życiu. Kiedy myślimy o naszych bliskich, dziś już nieżyjących, wspominajmy to, co zrobili, a Słowo Boże zaprasza nas do wspominania tego, co otrzymali od samego Boga, a następnie, jakie były tego owoce.

Pamięć, jako komunia z tymi, którzy odeszli przed nami. Komunia świętych, wspólnota kościelna, która ma kilka twarzy: twarz ziemską i twarz niebieską, oblicze życia wiecznego.

Tworzenie pamięci jako miejsce, z którego wypływa nadzieja: zawsze w Biblii obok trwania w pamięci pojawia się jakaś prośba, która kieruje życie ku przyszłości. Dla nas jest to odnowienie zaufania i wiary w zmartwychwstanie, wielkie bogactwo pamięci. Pozostaje pytanie: wizyta na cmentarzu, pamięć o zmarłych, jaką nadzieję w nas budzi? Nie jest to nadzieja abstrakcyjna, ale nadzieja egzystencjalna, ku której zmierza nasze życie: Chrystus Zmartwychwstały!

Ostatnio zmieniany: piątek, 11 listopad 2022 09:13