Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum 2

Log in
aktualizacja 3:28 PM UTC, Jan 23, 2023

Panamerykańskie Spotkanie Kapucynów: czas kairós

Kapucyni ze wszystkich regionów obu Ameryk mieli spotkać się w październiku 2020 r. w Panamie, na Panamerykańskim Spotkaniu Kapucynów. Celem było rozpalenie płomienia charyzmatu na całym kontynencie. Bracia przygotowywali się do tego spotkanie poprzez modlitwę, specjalne celebracje i przepracowanie materiałów przygotowanych na spotkania dla trzech kapituł lokalnych, aby omówić historię, aktualne obecności i nowe marzenia o naszej misji, formacji, strukturach i współpracy.

Większość wspólnot przygotowała kapituły i wysłała swoje streszczenia do organizatorów. Po raz pierwszy ministrowie i delegaci z całego kontynentu, próbując przełamać bariery językowe, kulturowe i społeczno-gospodarcze, po wysłuchaniu lokalnych wspólnot, zasiedli razem, aby przyspieszyć reformę kapucynów w „Nowym Świecie”.

Niestety na skutek pandemii ​​spotkanie zostało przełożone na maj 2021 r. Trzeba było zmienić lokalizację na Sao Paulo (Brazylia) i dostosować na nowo program. Ponadto, aby utrzymać animację braci, komisja organizacyjna przygotowała materiały na nową kapitułę lokalną, a także specjalną celebrację ku czci Matki Bożej z Guadalupe dla wszystkich wspólnot. Bracia znowu zebrali się, dyskutując nad kolejnymi kwestiami. Ale ciągle trwająca pandemia zmusiła organizatorów spotkania do jego ponownego zawieszenia. Co robić? Mieliśmy już podsumowanie ze wszystkich wspólnot, program, wystąpienia... Stanęliśmy wobec ryzyka utraty entuzjazmu wśród braci.

Postanowiono więc rozpocząć spotkanie online w zaplanowanym terminie, z nowym programem, którego zwieńczeniem będzie spotkanie „twarzą w twarz” w maju 2022 r., co oznacza, że ​​spotkanie potrwa rok. Zaplanowano oficjalne spotkania online dla wszystkich przełożonych i delegatów: otwarcie (3 maja), jedno na misji (7 czerwca), jedno dotyczące formacji (13 września), jedno na temat struktur (8 listopada) i jedno na temat współpracy (7 marca 2022 r.). Trzy z nich już się odbyły przy bardzo dużym udziale braci. Na każdym spotkaniu online ma miejsce charyzmatyczne wprowadzenie doświadczonego brata (odpowiednio: br. Helmut Rakowski; br. Jaime Rey; br. John Corriveau; br. Mauro Jöhri) z uwzględnieniem lokalnych kapituł, którym towarzyszy spotkanie w grupach językowych i prezentacja wniosków. Ponadto istnieje wiele materiałów audio i wideo dotyczących naszej obecności w obu Amerykach, które zostały zebrane i zaprezentowane w ramach spotkania.

Równolegle do tych oficjalnych spotkań przełożonych i delegatów postanowiono zorganizować w pozostałych miesiącach specjalne spotkania panamerykańskie, także online, otwarte dla wszystkich braci z obu Ameryk z różnych sektorów. W kwietniu mieliśmy spotkanie poświęcone Sprawiedliwości, Pokojowi i Ochronie stworzenia, w lipcu – braciom w formacji, w sierpniu – formatorom, w październiku – braciom, którzy mają jakąś pracę duszpasterską, a w grudniu – braciom młodym, czyli tym, którzy złożyli swoje pierwsze śluby po roku 2010. Udział w tych spotkaniach jest zaskakująco liczny. Ta dynamika wywołała szczególny entuzjazm w całej Ameryce. Każde spotkanie ma swoją własną dynamikę i odbywa się w jednej lub dwóch sesjach, z pewnym specyficznym wprowadzeniem, ale jest to głównie sposób na zachęcenie braci do zabierania głosu w spotkaniach w grupach na tej samej sesji lub za pomocą kwestionariuszy, albo w pracach dla okręgów, a następnie w konferencji, w końcu przedstawiając podsumowanie na drugiej sesji tydzień lub dwa później.

Żyjemy prawdziwym kairós i nie chcemy stracić nawet okrucha tego, co Duch nam daje przez ekspertów i przełożonych, ale także przez każdego z zaangażowanych braci. W rzeczywistości jest to jedno z nowych wyzwań stojących przed komisją organizacyjną: zapewnienie właściwej kontynuacji pojawiających się nowych obserwacji. Ktoś już powiedział, że pandemia dała nam możliwość znacznie większego wzbogacenia oryginalnego projektu.

Modlimy się do Boga, abyśmy mogli iść dalej tą drogą i aby On dokończył dzieło, które rozpoczął. Pokój i dobro! Bracia z Ameryk.

Ostatnio zmieniany: środa, 27 październik 2021 22:29