Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum 2

Log in
aktualizacja 3:28 PM UTC, Jan 23, 2023

Br. Charles Serignat OFMCap

Charles SerignatZ głębokim smutkiem pragniemy zawiadomić się o śmierci br. Charlesa Sérignata OFMCap, która miała miejsce 6 października 2021 r.

Brat Charles urodził się 11 stycznia 1946 w Wielkiej Brytanii i bardzo wcześnie (1970) wstąpił do Zakonu w Prowincji Wielkiej Brytanii; po nowicjacie złożył śluby czasowe (1971) i wieczyste (1974). Święcenia kapłańskie przyjął w 1975 roku.

Jego szeroka i dogłębna znajomość języków uczyniła go par excellence tłumaczem Zakonu. Z tego powodu był zawsze obecny na większości międzynarodowych spotkań kapucynów. Jego obecność jako tłumacza była gwarantem poprawności tłumaczeń i zadanie to, ta posługa towarzyszyła mu do końca jego życia. Można o nim powiedzieć, że był nie tylko dobrym tłumaczem języków, ale także cenionym bratem, który oddał życie dla dobra Zakonu i Kościoła. Swoją cenną posługę pełnił w Kurii Generalnej, jako tłumacz i sekretarz języka angielskiego a później również jako osobisty sekretarz ministra generalnego Johna Corriveau. Brat Charles był także definitorem prowincjalnym i wikariuszem prowincjalnym w swojej prowincji.

Nie możemy zapomnieć o cierpieniu, które towarzyszyło mu w ostatnich miesiącach i które przyjął w duchu głębokiej wiary, z wielką godnością i pogodą ducha, w świadomości przyjęcia bólu jako drogi oczyszczenia.

Wraz z Radą Generalną i wszystkimi współbraćmi Kurii Generalnej towarzyszymy mu modlitwą prosząc dla niego o wieczne zbawienie i dziękujemy, że jego świadectwo stało się bodźcem dla naszej drogi wiary i duchowego wzrostu wszystkich, którzy mogli cieszyć się jego braterską i kapłańską posługą.

Ostatnio zmieniany: środa, 13 październik 2021 21:52