Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum 2

Log in
aktualizacja 8:41 AM UTC, Dec 3, 2022

Jedność ręka w rękę

W dniu 23 maja 2017 roku, z udziałem trzech Przełożonych Generalnych (OFM, OFMConv i OFMCap) zakończył się VII Kongres Szkoły Studiów Franciszkańskich (ESEF) w Madrycie w Hiszpanii. Po wysłuchaniu trzech ministrów generalnych można było odnieść wrażenie, że jedność trzech ramion tego samego drzewa franciszkańskiego, prędzej czy później stanie się rzeczywistością. W końcowym oświadczeniu trzej ministrowie wezwali do podjęcia inicjatyw, w kierunku realizacji nowych form wspólnoty i braterstwa.

Brat Marco Tasca OFMConv powiedział, że „mówiąc o braterstwie, ważne jest, aby mieć odwagę podjąć wyzwanie życia w nowych formach wspólnotowych. Kiedy w prowincji, czterech lub pięciu braci, po dłuższym rozeznaniu i dialogu, proszą, aby spróbować czegoś nowego, to im odpowiadam: spróbujmy. Co może się zdarzyć? Jest bardzo ważnym, aby mieć tę odwagę dzisiaj. Dzisiaj - to czas próby. Próbujmy gdziekolwiek! Co mamy do stracenia? Spróbujmy! Zobaczmy, co się stanie, prowadźmy jeden drugiego, bądźmy sobie bliscy, towarzyszmy sobie nawzajem. [...] Ale musimy mieć odwagę, by próbować! Dziś rano Sebastián Mora (sekretarz generalny Caritas w Hiszpanii) powiedział, że mamy prawo do pomyłek i nawet porażki ... a jeśli nam się nie uda ... Cierpliwości! Mamy to zwichrowanie, że chcemy być wszystkiego pewni na sto procent”.

„Jedność”, tak długo póki kroczy się razem jest już pewną rzeczywistością wspólnych projektów. Jak wskazuje br. Michael Perry OFM, „od co najmniej trzech lat daliśmy swobodę niektórym braciom, którzy chcą doświadczyć nowych rzeczy, takich chociażby jak doświadczenie Emaus, które rozpocznie się we wrześniu, w którym weźmie udział pięciu braci: dwóch braci mniejszych, dwóch konwentualnych i jeden z kustodii Ziemi Świętej”. Te nowe doświadczenia nie szukają wzmocnienia więzi między poszczególnymi ramionami zakonu, ale raczej starają się dzielić konkretne zadania, takie jak chociażby formacja permanentna. W każdym razie, „wspólna misja” nie jest niczym nowym – wyjaśniał br. Michael. Na przykład w Lusace (Zambia) wspólna formacja dla trzech gałęzi zakonu trwa od co najmniej 25 lat na Uniwersytecie św. Bonawentury, z respektem dla każdego z domów formacyjnych. „Wszystkie te doświadczenia wskazują, że historia jest ważna, jednak nie jest ona czynnikiem decydującym”, jak powtórzył Perry, odnosząc się do jedności między zakonnej.

Brat Mauro Jöhri OFMCap podkreślił natomiast, że „rzeczywistość współpracy cały czas rośnie. W świecie coraz bardziej wielokulturowym, będącym coraz bardziej w kontakcie ze sobą, możemy zbudować mury jakie tylko chcemy ... ale to nie jest ta droga, to nie zadziała". W tym kontekście te „mało znaczące projekty, aby żyć razem, nawet w obliczu trudności (bo oczywiście istnieją), uważam, że to wszystko jest częścią tego przesłania, które kieruje do nas Duch Boga w tej chwili”.

...

Zadając sobie pytanie o rzeczywistość Półwyspu Iberyjskiego oraz trudności wspólnego kroczenia rodzin franciszkańskich, postawiono ministrom generalnym pytanie, w jaki sposób wyobrażają sobie te wspólne miejsca współpracy w wymiarze zjednoczonej formacji. Brat Marco odpowiadając na pytanie, jak miałoby wyglądać to wspólne kroczenie, powiedział: „wiele razy to my, ministrowie generalni naciskamy, aby realizować te doświadczenia jedności. Mnie natomiast bardzo podobałoby się, gdyby taka inicjatywa przyszła od dołu: to my chcemy tego… Jak Wam się wydaje? Jesteśmy tak zaabsorbowani robieniem rzeczy codziennych, że pozwalamy, aby umarły nasze marzenia”.

W tych czasach powinniśmy, jak powiedział br. Michael, pozostawić Bogu wolność swobodnego działania: „Dużo się mówi o różnych rzeczywistościach, jednak to nie wystarczy, to nie jest główny powód, aby się jednoczyć. Moim zdaniem, głównym powodem jest nasz wspólny charyzmat, nasza tożsamość i nasze wspólne powołanie. Nie chcę powstrzymywać działania łaski Boga, ani stawiać przeszkód temu, czego Bóg pragnie dla naszej przyszłości, a mówiąc to, nie chcę blokować możliwości przyszłej jedności trzech zakonów. Musimy otworzyć swoje serce, nie wiem, w jaki sposób możemy to zrobić, ale łaska Boża jest wielka".

Gabriel López Santamaría w Pazybien.es: Viviendo el Evangelio al estilo de Francisco

Zdjęcia: pazybien.es/facebook

Ostatnio zmieniany: środa, 21 czerwiec 2017 08:19