Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum

Log in
aktualizacja 11:24 AM CET, Feb 22, 2020

Kolegium Międzynarodowe

Kolegium Międzynarodowe św. Wawrzyńca z Brindisi powstało w 1908 r. Początkowo mieściło się tuż obok Kurii Generalnej przy Via Boncompagni w Rzymie. Jego siedziba pozostała bez zmian aż do chwili przeniesienia do obecnego kompleksu przy obwodnicy G. R. A., o czym zdecydowano podczas Kapituły Generalnej…

Instytut Historyczny

Już w latach 1911 - 1912 ówczesny Minister Generalny, br. Pacyfik z Seggiano, miał zamiar utworzyć w klasztorze we Frascati dom dla braci poświęcających się nauce i badaniom, wyposażony w drukarnię i konieczne pomoce naukowe. Zamiar ten jednak się nie powiódł. Dopiero Minister Generalny Melchior…

Muzeum Franciszkańskie

Dane historyczne Zalążek Muzeum Franciszkańskiego ukształtował się dzięki br. Louis-Antoine de Porrentruy (Francja), który zebrał materiał ikonograficzny dla zilustrowania dzieła o św. Franciszku, opublikowanego przez paryski "Plon" pod koniec 1884 r. pod tytułem "Święty Franciszek z Asyżu". Z materiału zebranego do tego dzieła, wykorzystanego zaledwie…

Biblioteka Centralna

Biblioteka Centralna Zakonu Kapucynów zajmuje się gromadzeniem materiałów drukowanych, w szczególności tych Zakonnych oraz dotyczących Zakonu. Powstała w drugiej połowie XIX w. i z czasem została ubogacona poprzez włączenie Bibliotek Kolegium św. Fidelisa (1911), Muzeum Franciszkańskiego (1912) i Instytutu Historycznego Zakonu (1940). Dziedzictwo książek i…