Logo
Wydrukuj tę stronę

Ekonomat generalny

Biuro ekonoma generalnego ma za zadanie nadzorowanie dóbr materialnych należących do Kurii Generalnej oraz podmiotów od niej zależnych i utrzymywać rachunkowość w harmonii z normami Kościoła, Zakonu i Państwa Włoskiego. Na podstawie rocznego budżetu przedstawionego przez każdą instytucję i zatwierdzanego przez Ministra Generalnego i jego Radę, ekonom zapewnia kwotę niezbędną do wypełnienia zobowiązań właściwych Kurii Generalnej.

Ekonom Generalny ułatwia i współpracuje w zakresie wymiany i pomocy ekonomicznej między różnymi okręgami Zakonu oraz odpowiada za koordynowanie płatności na rzecz funduszy Solidarności Ekonomicznej Zakonu w celu realizacji jego projektów.

Skład:

Ekonom generalny: br. Justino Sánchez Durán (Kustodia Meksyk-Teksas)
Zastępca ekonoma generalnego: br. Thomas Francis (Kustodia Malawi)

 

 

Ostatnio zmieniany: poniedziałek, 27 wrzesień 2021 22:08
Copyright: Curia Generalis Fratrum Minorum Capuccinorum
Via Piemonte, 70 - 00187 Roma, Italia, tel. +39 06 42 01 17 10 / +39 335 1641820, ofmcap.org - 1528 - 2021 webmaster